Tehetséggondozó programunk

Tehetséggondozó programunk

Intézményünkben fontos feladatnak tartjuk a képességek kibontakoztatását, a tehetséges gyermekek felismerését.
A tehetségcsíra egy rejtőzködő és fokozatosan megmutatkozó képesség, adottság, kimagasló átlagtól eltérő teljesítmény, mely a gyermek tevékenykedése, játéka, vagy az egyéb feladat elvégzése során tetten érhető. Megnyilvánulási formája bármilyen területen lehetnek. A tehetségfejlesztés egyrészt óvodai csoportjainkban a mindennapi cselekvéses helyzetekbe beépítve történik. Másrészt már hosszú évek óta működnek a gyermekek tehetséggondozását is szolgáló ingyenes külön foglalkozások: néptánc, ovi-foci, LEGO-robotika. Újító szándékkal szeptembertől bevezetésre került még a furulya-oktatás, valamint az ovizumba foglalkozás is.
A tehetséges gyermekek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a bizonyos részterületeken elmaradással küzdő gyermekek számára is biztosítsuk a maximális fejlődés lehetőségét. A csoportokon belüli fejlesztési lehetőségek kihasználása mellett a mozgáskészségükben elmaradást mutató gyermekek számára elérhető a szenzomotoros torna lehetősége is. Természetesen törvényi kötelezettségeinknek eleget téve gyógypedagógus és logopédus is segíti a munkánkat.
Fontosnak tartjuk azt is, hogy minden óvodás gyermek megtanulhasson úszni. Mivel óvodavezetőnk képzett úszásoktató, így ez a mozgásforma is elérhető a gyermekek számára. Sajnos az uszodai medencebérlés magas költségei miatt ez a program csak fizetős formában működhett.