Tehetségműhelyek

Tehetségműhelyek

Ovi-foci:

A gyermekek aktív életre nevelését megkönnyíti, hogy lételemük a mozgás, elég őket biztatni és felkínálni a rendszeres sportolás lehetőségét. Ezt a célt szolgálja az Ovi-foci foglalkozás is. A sport: mozgás, kikapcsolódás, öröm, játék, szellemi fejlődés, minőségi időtöltés a gyermek számára. A sportoló gyermek egészségesebb, nagyobb lesz az önbizalma, jobb a koncentrációs képessége, fejlődik az önfegyelme. A foglalkozás helyben, az óvodában zajlik, a gyermekek által megszokott környezetben, így a szülőkre nem ró külön feladatot. A gyermekek optimális fizikai terhelését szervezetük biológiai érése, fejlődése is megköveteli. Legfontosabb azonban az, hogy megalapozzuk a mozgás szeretetét ezzel az edzésszerű foglalkozással. Minél több mozgásfajtával, testnevelési játékkal, sportmozgással ismertetjük meg a gyermekeket, annál inkább fejlesztjük a motoros, a kognitív és az affektív tanulási képességüket. Az óvodáskor azonban „csak” alapozó korszak, melyre jól felépíthetőek az iskolás évek mozgásos tevékenységei.

Az Ovi-focit vezeti: Deméné Tóth Ágnes óvodavezető

Néptánc:
Az óvodai néptáncoktatás célja az, hogy a gyermekekben felkeltse az érdeklődést a magyar néptánc és népi kultúra iránt, és a néptáncon keresztül megismerkedjenek néphagyományainkkal is.
Zenés, vidám, játékos tevékenységen vesznek részt a gyermekek hetente egy alkalommal.
Jó alkalom ez arra is, hogy a más-más csoportokba járó gyermekek jobban megismerjék egymást, ezáltal szociális érettségük is pozitív irányba változik.
Tánc közben játékosan és szinte észrevétlenül lehet fejleszteni a gyermekek fizikai állóképességét, egyensúly- és ritmusérzékét, hallását, alkalmazkodó készségét, térérzékét, mozgásmemóriáját, koncentrációját, figyelmét.
A tevékenységet vezetik: Farkas Marianna és Potóczki Katalin óvodapedagógusok

2022. április 27-én első alkalommal vettünk részt a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által meghirdetett „Hímzett kötény, kiscsizma” elnevezésű néptáncversenyen, melyen a kiemelt arany minősítés mellett különdíjat is kaptunk, az „élményszerű előadásért”.

2023. május 17-én ismét arany minősítéssel és két különdíjjal térhettünk haza az óvodások számára rendezett néptáncversenyről. Kiemelkedő teljesítményünk jutalma egy hortobágyi kirándulás. A versenyen készült felvételt megtekinthetitek óvodánk facebook-oldalán.

2024. április 17-én harmadik alkalommal vettünk részt az óvodások számára megrendezett néptáncversenyen, melyről ismét „Kiemelt arany” minősítéssel térhettünk haza. Már nagyon várják a gyermekek az ajándékba kapott kirándulást.

LEGO-robotika:

Lego WeDo 2.0

A Lego WeDo érdekes és izgalmas robotprogramozási projekteket tartalmaz, amelyek segítségével a gyerekek testközelből is megismerkedhetnek a mérnöki gondolkodás és programozás alapjaival. A WeDo 2.0 tananyagával fejleszthető a gyerekek problémamegoldó készsége, és saját, egyedi megoldásokkal léphetnek be a felfedezések világba.

A WeDo célja, hogy játékosan keltse fel a gyerekek természetes kíváncsiságát a tudomány, a technika, a technológia, és a programozás iránt. A játék az építéshez szükséges alapelemeken kívül tárolókat, tálcákat, motorokat, mozgásérzékelőket és dőlésérzékelőket tartalmaz.

Képességek, amelyeket a Lego WeDo a leginkább fejleszt:

  • együttműködés
  • problémamegoldás
  • alap programozási feladatok megoldása
  • modellezés

A tevékenységet vezeti: Nagyné Ilyés Helga óvodapedagógus

Ovi torna:

Bármelyik gyermeknél előfordulhat, hogy fejlődése egy picit eltér kortársaitól. Az óvodapedagógusok megfigyelései alapján ezen gyermekek számára szenzomotoros tornát szervezünk intézményünkben.  A torna alkalmával fejlődik a gyermekek testsémája, javul a testképük, testtudatuk, a mozgásuk koordináltabb lesz. Növekszik önbizalmuk is, melyet sok dicsérettel, megerősítéssel igyekszünk elősegíteni. Elsősorban azokat az elemi nagymozgásformákat próbáljuk gyakorolni, melyeket még nem tudnak helyesen végrehajtani. / guruló átfordulás, testtengely körüli fordulás, egyensúlyozás, labdakezelés/.
Megfigyeltük, hogy ezen gyermekeknél gyakran fordul elő beszédhiba is. Azért, hogy az agynak minél nagyobb területe aktivizálódjon, igyekszünk mozgás közben mondókákkal, énekekkel ezt  elősegíteni.  A mozgáskotta módszereit is alkalmazva segítjük a gyermekek célzott, hosszabb távú figyelmének alakítását is. A  gyakorlatokkal fejlesztésre kerül az érzékelés-észlelés, a ritmusérzék, a saját testen,- térben,- síkban való tájékozódás is. 

A tevékenységet vezeti: Sztretye Zoltánné Erika óvodapedagógus

Furulya, zeneóvoda:
Az óvodai tehetséggondozó foglalkozások között a furulyával való ismerkedés is helyet kapott, az ötévesnél idősebb gyermekek számára. Tíz furulya áll rendelkezésre az óvodában, de ha valakinek van saját hangszere, az természetesen használhatja. A 30 perces foglalkozás célja elsősorban az alapok elsajátítása, mint pl. a helyes fogás, a furulya pontos megszólaltatása, a ritmus érzékeltetése a hangszerrel. A gyerekek szívesen próbálgatják magukat: a lelkesedés kulcsfontosságú. A hatékony zenélés azonban csakis az apró mozdulatokra és az egymásra történő odafigyelés, valamint egymás meghallgatása mellett válik lehetővé. Ezeken az alkalmakon ezért nemcsak a hangszertanulás kap szerepet, hanem a finommozgásra, a türelemre és a koncentrációra nevelés is.
A tevékenységet vezeti: Bartókné Szabolcsi Judit óvodapedagógus és Farkas Ibolya pedagógiai asszisztens

Úszás:

A szív érhálózatát 14 éves korig lehet a legintenzívebben fejleszteni, ezért kell a gyermekeknek minél többet sportolni. Az úszás ebből a szempontból a leghatékonyabb sportok egyike, mely segíti a gyermekek izomzatának arányos fejlesztését.
Kicsi az ízületi sérülés és a túlterhelés veszélye, mivel a víz mentesíti a testet a terheléstől. Így a súlyfelesleggel küzdőknek is ajánlott mozgásforma.Nagy szerepet játszik a gerincferdülés, az asztmás jellegű megbetegedések megelőzésében is. Erősíti a gyermekek immunrendszerét, javítja a koncentrációjukat, a belső fegyelem kialakulását. Fokozza a szellemi teljesítményt  és a kitartást már kisgyermek korban.
Az úszni tudó vagy vízbiztonsággal rendelkező gyermekek szülei nyugodtak lehetnek a fürdőkben, vízpartokon is. Ezek a gyermekek nem ijednek meg vízbe esve, vagy a víz alá merülve, a tanfolyamon elsajátított ismeretek segítségével a mélyvízből is ki tudnak jutni. A heti rendszerességgel úszó gyermekek fejlettségi szintjüktől függően a vízbiztonság megszerzésétől egy- két úszásnem elsajátításáig tudnak eljutni. A vízbiztonság megszerzését a medencében végzett játékos feladatok és versengések biztosítják.
A vizet, mint természetes közeget, nagyon fogják kedvelni, társaiktól pedig kevesebbszer betegszenek meg az immunrendszerük megerősödése miatt.

A tevékenységet vezeti: Deméné Tóth Ágnes óvodavezető

Ovizumba

Óvodai táncos mozgásfejlesztés – OVIZUMBA

Az OVIZUMBA az 5-7 éves korosztály számára kifejlesztett zenés-mozgásos tevékenység, mely intenzív, szórakoztató és fejlesztő hatású. A 30 perces foglalkozások alatt különböző táncos koreográfiákat tanulnak meg a gyerekek. A heti egy alkalommal végzett foglalkozások gyerekközpontú zene- és mozgásvilága fejleszti a gyerekek koordinációját, egyensúly érzékét, auditív és vizuális memóriáját, kreativitását, figyelmét, koncentrációját. A foglalkozások során a gyerekek az irányított közös tánc mellett a tornagyakorlatokat is végeznek. A térérzékelés, téri tájékozódás, a jobb-bal differenciálás, keresztmozgások a táncos foglalkozások során szinte automatikusan fejlődnek, illetve az általános erőnlétüket és állóképességüket is jól fejlesztik ezek a játékos-táncos feladatok. Ezen felül a csapatszellem erősítésében is nagy szerepe van ezeknek a közös-táncos tevékenységeknek. Az óvodáskorban kiemelten fontos, hogy a gyermekek megszokják a heti rendszerességű mozgás-foglalkozást, mert iskolásként majd igényelni fogják ezt, ami tovább segíti őket a tanulásban. A foglalkozásokon igyekszem a gyerekek számára megtanítani a foglalkozáshoz kapcsolódó szabályokat, azt, hogy az óra előtt, a kezdéskor, illetve a végén mi történik, ez biztonságot ad nekik. A fent említett készségeik egyre fejlettebbek lesznek, és ez a mindennapjaik egyéb területeire is pozitívan fognak majd hatni.
A foglalkozást vezeti: Veres Tamásné Móni néni