Étkezés

Étkezés

Élelmezés elérhetősége: 52/590-009

Étkezés lemondása, illetve megrendelése minden nap 9.00-ig kell megtörténjen.

Ingyenes óvodai étkezésre jogosult 2022-ben az az óvodás korú gyermek:

– aki tartósan beteg vagy fogyatékos
– akinek testvére fogyatékos vagy tartósan beteg
– aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
– testvéreivel együtt három vagy több gyermeket nevelnek
– akinek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
– ahol az egy főre jutó havi jövedelem 2022-ben nem haladja meg a nettó 230.648 Ft-ot

Amennyiben nem jogosult a gyermek ingyenes étkezésre, akkor utána étkezési térítési díjat kell fizetnie a szülőnek. Ennek összege 2022 szeptember 01-től napi 800 Ft.

Étlap