Erasmus+ Program

Erasmus+ Program

Óvodánk 2018 óta vesz részt az Erasmus+ programban, így számtalan élménnyel gazdagíthatjuk a gyermekeket, az óvodapedagógusok számára pedig szakmai fejlődési lehetőséget biztosíthatunk.
A program segítségével új pedagógiai módszereket és megoldásokat, más munkaszervezési folyamatokat ismerhetünk meg, ugyanakkor fontos megemlíteni a személyiségfejlődés lehetőségét is, hiszen más kultúrák megismerése és a közösen szervezett munka által számos olyan készségünk is fejlődik, amelyeknek a mindennapi életben is hasznát vesszük. Elég, ha a toleranciára, az együttműködési és kommunikációs készségekre, a kreativitásra vagy a hatékony problémamegoldásra gondolunk. Nem elhanyagolható az sem, hogy a nemzetközi tapasztalatszerzésnek köszönhetően az európai dimenzió is megjelenhet az intézményben, amiből a gyerekek, a szülők és az óvodai munkatársak egyaránt profitálhatnak. Az Erasmus+ Program fontos célja, hogy ne csak az óvodánkba járó gyermekeket, hanem szüleiket, családtagjaikat is bevonhassuk a tevékenységekbe, részesei legyenek megszervezett programjainknak.
Az eddigiekben hagyományőrzés (2018) és környezettudatosság, környezetvédelem és fenntarthatóság (2020) témákban nyertünk pályázatokat.
A 2020-ban elnyert pályázatunk megvalósítása még jelenleg is folyamatban van, hiszen az utóbbi két évben a vírushelyzet nagyon sok akadályt gördített a megvalósítás útjába.
Napjaink egyik kiemelt és legfontosabb feladata a környezettudatos szemlélet kialakítása a gyermekeknél, valamaint a természet szeretetének és védelmének az elmélyítése.
Ezeket a célokat szolgálják a kirándulások, a szelektív hulladékgyűjtés, az óvodakertek kialakítása, a fásítási és virágosítási programunk, az egészséghetek, gyümölcsnapok stb.
Mivel mind a szülők, mind a gyermekek körében nagy népszerűségnek örvend a program, így szándékunkban áll a jövőben is kihasználni ezt a pályázati lehetőséget.

Online partnertalálkozók:

  1. partnertalálkozó Csíkszentdomokoson 2021. október

Terepasztal készítése óvodánkban:

Faültetés az óvoda udvarán:

Kirándulás az Aradványpusztai tanösvényre:

Ismeretterjesztés:

Mindennapos mozgás:

Újrahasznosítás:

2. partnertalálkozó- Hajdúsámson 2022. március 22.

3. partnertalálkozó Nagyváradon- 2022. június