Kincses Kultúróvoda Program

Kincses Kultúróvoda

A program célja, hogy az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését erősítése annak érdekében, hogy a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be óvodás gyermekek mindennapjaiba.
A múzeumoknak, könyvtáraknak, közművelődési és művészeti intézményeknek kiemelt szerepük van a gyermekek személyiségformálásában, identitásuk erősítésében, képességeik kibontakoztatásában, erkölcsi és érzelmi fejlődésük ösztönzésében; felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat.
2018-ban első alkalommal nyertük el ezt az anyagi támogatást, mely lehetőséget teremt arra, hogy a gyermekek részesei lehessenek a színház- és múzeumlátogatásoknak, egyéb más kulturális programoknak. 3 évente van módunk arra, hogy újabb és újabb pályázatot nyújtsunk be. Ezzel a lehetőséggel a jövőben is élni fogunk.

Bábszínház az óvodában

A Vojtina Bábszínházban

Déri Múzeum- múzeumpedagógiai foglalkozások

Csokonai Nemzeti Színház- zenés színházbejárás