Hagyományaink

Hagyományaink

Nevelésünk egyik sajátos eszközének tekintjük a jól előkészített és szervezett ünneplést, mely pedagógia szempontból kiemelt lehetőséget kínál számunkra.Alapelvünk, hogy már kisgyermekkorban szükséges a magyarságtudat alakítása, erősítése. Fontosnak tartjuk megismertetni gyermekeinkkel a magyar népi életet, szokásokat, ünnepeket, szűkebb és tágabb környezetünk hagyományait, amely ma már erkölcsi kötelesség számunkra. Építünk a sokszínű tevékenységi lehetőségekre, az érzelmi, esztétikai élmények hatására, kultúránk megismertetésének lehetőségeire, a közösségi érzések széles skálájának megmutatására.
A gyermekeink részt vesznek a számukra várva várt ünnepnapok közös készülődéseibe, átérzik az összetartozás élményét.
Kulcsfontosságú feladatunknak tekintjük a népi hagyományok gazdag tárházából a gyermekek korának megfelelő, számukra örömteli élményeket adó, cselekvésre ösztönző elemek kiválogatását.
Tervezőmunkánkban az évszakok váltakozásaihoz, az évente visszatérő naptári ünnepekhez kapcsoljuk a jeles napokat, népszokásokat és azokat a tevékenységeket, amelyek őrzik kulturális értékeinket.
Hagyományőrző jeles napok:
Ősz: Szüreti mulatság, Márton nap- lámpás felvonulás, Szőlő őrzés – énekes játékok, vásáros játékok
Tél: Advent, Mikulás, Karácsony, Ó esztendő búcsúztatása – Új év köszöntése, Farsang, Luca nap,
Tavasz: Húsvét, Pünkösd
Néphagyományok ápolása a mindennapi tevékenységekben:
népmesék, népi rigmusok, mondókák, időjóslások, névcsúfolók, találós kérdések,népdalok, népi mondókák, énekes játékok, népzene, sodrás, fonás, szövés, mézeskalácssütés, növényi alapú játékok készítése, népi jóslások, jeles napok, népszokások, hagyományok, találós kérdések

A 2021-22-es nevelési évünk képei

A 2022-23-as nevelési évünk fotói a „Galériában” találhatóak
Családi délután a Népmese világnapján

Márton napi lámpás felvonulás

Mikulás

Adventi gyertyagyújtások- Karácsonyi ünnepség

Ünnepi készülődés, az ünnepvárás örömének fokozása

Névnap, születésnap: fontos számunkra, hogy a családok életében fontos eseményeket igény szerint az óvodában is megünnepeljük. Az ünnep már önmagában egy örömforrás, a közös élmény erejével pedig elősegíti a gyermekek érzelmi intelligenciájának és közösségi érzésének fejlődését.

Anyák napja, évzáró, ballagás: Ezek az ünnepek kiemelkednek a hétköznapjainkból. Mozgalmasságot és rendkívüliséget visznek életünkbe. Hozzájuk tartozik a várakozás öröme, a változatosság, a meghitt hangulatú ünneplés.

Karácsonyi, húsvéti nyílt napok: Igazi családi programok, melyek segítenek közelebb hozni az ünnepek hangulatát.

Gyermeknap:

Farsang

Erdei Óvoda Martinkán